ZMIANA TERMINU FESTYNU

Drodzy Mieszkańcy,

z uwagi na zapowiadane niesprzyjające warunki podogowe, jesteśmy zmuszeni przełożyć termin festynu, który odbędzie się 11 czerwca (sobota) w godz. 15-20.

DNI SĄSIADA W NASZYM SOŁECTWIE

Drodzy Mieszkańcy,


serdecznie zapraszamy na festyn z okazji „DNI SĄSIADA”, który odbędzie się 28 maja w sobotę w godz. 15.00 – 20.00 przy świetlicy.

W tym czasie dla dzieci dostępne będą dmuchańce, zabawy z animatorkami, wielkie bańki mydlane, malowanie twarzy, zumba i inne atrakcje.
Będzie można kupić sobie „coś i na słono i na słodko” od Pań z KGW Leźno. Można też przynieść coś swojego np. na ognisko, usiąść i porozmawiać z sąsiadem.

Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy 🙂

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

Drodzy Mieszkańcy,


w związku z organizowanym przez nas festynem z okazji DNI SĄSIADA, chcielibyśmy zachęci dzieci niezależnie od wieku, do udziału w konkursie plastycznym pn. „Czaple – moje miejsce na ziemi”.


Szczegółowy regulamin poniżej.


Czekamy na prace do dnia 25.05.2022 r.


Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie festynu w dniu 28 maja. Wszystkie prace złożone w konkursie będą wywieszone w świetlicy. ZAPRASZAMY!!!

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 8.04.2022

Drodzy Mieszkańcy

poniżej zamieszczamy protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czaple z dnia 8.04.2022 wraz z załącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Sołtys wraz z Radą Sołecką

BUDŻET OBYWATELSKI 2022

UWAGA! Od dzisiaj do 29 kwietnia można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Żukowo na rok 2022. Zadania do realizacji jeszcze w tym roku ❗❗❗
Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Żukowo.

📍Pula środków dla Sołectwa Czaple to 17.689 PLN.

Na projekty ogólnogminne (obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedno sołectwo) jest przewidziane 150.000 PLN.

Projekty można zgłaszać na platformie:https://zukowo.budzet-obywatelski.org/

Komunikat w sprawie pojemników na odpady

Pojemniki na odpady - powiększ

Uprzejmie przypominamy, że od dnia 1 lipca 2022 r. wszystkie pojemniki i worki, w których są zbierane odpady komunalne muszą być dostosowane do wymogów określonych Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, oraz zapisów Uchwały nr XX/239/2020 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żukowo.

Od 1 lipca 2022 r. firmy odbierające odpady komunalne nie będą odbierać z pojemników i worków w innych kolorach niż jest to prawem wymagane.

Przypominamy, że od 1 lipca 2022 r. odpady musza być gromadzone tylko i wyłącznie w pojemnikach o wzmocnionej konstrukcji spełniającej wymogi Polskiej Normy PN-EN 840 lub spełniające inne deklaracje zgodności wystawione przez producenta. Worki i pojemniki muszą być w odpowiednich kolorach przyporządkowanych do odpowiedniej frakcji odpadów i tak:

1. Odpady zmieszane, pozostałości po segregacji – pojemniki w kolorze czarnym lub grafitowym, siwym.
2. Bioodpady- pojemniki i 1 worek w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”.
3. Papier, tektura- pojemniki lub worki w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „Papier”.
4. Szkło opakowaniowe (bez okiennego) – pojemniki i worki w kolorze zielonym, oznaczone napisem „Szkło”.
5. Metal, odpady z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe – pojemniki i worki w kolorze żółtym, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

Zgodnie z ustawą pojemniki, o których mowa w podpunktach 2-5, mogą być pokryte kolorami i napisami, o których mowa powyżej, tylko w części, nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystających z pojemników.

Źródło: zukowo.pl

Posprzątajmy Czaple na wiosnę

Już po raz kolejny zachęcamy do udziału w akcji „Posprzątajmy Czaple na wiosnę”.
Dnia 1 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ptaków. Postarajmy się zadbać o naszą wieś i ją posprzątać, by jak najwięcej ptaków znalazło tutaj swój dom 🙂