FUNDUSZ SOŁECKI 2022 R.

Kwota funduszu: 68.736,54 zł

Dodatkowa kwota do dyspozycji sołtysa – 15.000,00 zł.

Terminy konsultacji propozycji zadań do realizacji z funduszu sołeckiego:
1) 25 sierpnia godz. 18.00 świetlica wiejska w Czaplach
2) 8 września godz. 18.00 świetlica wiejska w Czaplach

ZAPRASZAMY!

Aby zgłosić przedsięwzięcie do wspólnego wniosku sołtysa i rady sołeckiej należy do dnia 7 września 2021 r. na adres e-mail: [email protected] przesłać nazwę zadania wraz z uzasadnieniem oraz listą min. 15 pełnoletnich mieszkańców Czapel, którzy popierają zgłoszone przedsięwzięcie.

Wniosek można też składać bezpośrednio u sołtysa.

Zebranie wiejskie odbędzie się w 15 września 2021 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Leźnie.

UWAGA ROBOTY DROGOWE!!!

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej zamieszczam kilka bardzo istotnych informacji dotyczących prac budowalnych, które będą realizowane w naszych okolicach, a które na pewno przez pewien czas będą dla nas mocno odczuwalne.

1. W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Leźno – Pępowo z drogą gminną Czaple – Lniska. Z informacji przekazywanych przez Pana Wicestarostę Piotra Fikusa, prace mają być ukończone do października br. Nie planowany jest żaden objazd. Musimy się liczyć z uciążliwościami w tym okresie.

2. Z informacji uzyskanych podczas spotkania z GZDiZ oraz Gminą Żukowo, jeszcze w lipcu lub sierpniu planowane są naprawy miejscowe po przejazdach ciężkich pojazdów na ul. Bysewskiej, w związku z budową hal Panattoni.
Po nich planowane są prace związane z budową ul. Przyrodników – wykonanie nawierzchni, sieci, chodników i oświetlenia. Będzie się to wiązało z całkowitym czasowym zamknięciem tej ulicy i cała komunikacja (transport osobowy i ciężarowy) do hal będzie odbywał się przez ul. Bysewska oraz ul. Botaniczną.
Skręt na ul. Botaniczną jest bardzo wąski, stoi słup energetyczny, więc można się spodziewać, że ciężko będzie TIRom się wyminąć.
GZDiZ poinformował, że nie ma innej możliwości wykonania ul. Przyrodników, która docelowo ma być główną drogą dojazdową do wybudowanych hal, niż jej całkowite zamknięcie i organizacja objazdu ul. Bysewska i ul. Botaniczną.

3. Na terenie Gdańska – od granicy z Czaplami do ul. Botanicznej lub jeśli będą możliwości, jeszcze większy odcinek – będzie przebudowywana ul. Bysewska (związane jest to z pracami prowadzonymi przy budowie hali dla firmy Siscom).

4. I ostatnie prace – stricte w Czaplach. Na ostatniej – czerwcowej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę dot. zmian w budżecie gminy i postanowiono przeznaczyć 400 tys. zł na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi głównej (na podstawie projektu Węzła Rębiechowo). Z informacji uzyskanej od Pana Wiceburmistrza Tomasza Szymkowiaka, prace ma wykonywać Spółka Komunalna Żukowo i mają być prowadzone w sierpniu br.
Po wykonaniu kanalizacji będzie dopiero realizowany chodnik.

Posprzątajmy Czaple na wiosnę !!!

Pomimo obostrzeń, zapraszamy wszystkich – dużych i małych mieszkańców Czapel do akcji sprzątania naszej miejscowości (pamiętając oczywiście o maseczkach 😉).

Spotykamy się o godz. 11.00 przy świetlicy, gdzie wydawać będziemy worki i rękawiczki. Śmieci zbierać będziemy do godz. 13.00. Worki z odpadami zostawiamy wzdłuż drogi głównej w Czaplach oraz przy ul. Słonecznej i Pomorskiej. Będą one później zwiezione pod świetlicę, skąd zostaną odebrane przez Spółkę Komunalną.

Ptaki od wieków inspirują i fascynują – są symbolem wolności. Niestety rośnie liczba zagrożeń, które powodują, że ich populacja się zmniejsza. Co roku do Czapel przylatują czaple, żurawie oraz inne ptaki. Zadbajmy więc, żeby nasza wieś została przyjazna tym pięknym stworzeniom. Spotkajmy się i wspólnie posprzątajmy Czaple!

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe powinien w terminie do 31 marca  zgłosić potrzebę wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów, które mają być zabrane ( dla ułatwienia kontaktu można podać nr telefonu lub e-maila). Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi powiadomi mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek zgromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie swojej posesji z dogodnym dojazdem najlepiej na samym początku podwórka zaraz za bramą wjazdową.

Ponadto przypominamy, że podczas zbiórki nie będą odbierane wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, z prowadzonej działalności gospodarczej, odpady budowlane, remontowe, styropiany budowlane, papa, płyty azbestowe, szyby okienne, szklarniowe i samochodowe, wszelkiego rodzaju opony ( samochodowe, ciągnikowe, samochodów dostawczych), tapicerka samochodowa itp. tego rodzaju odpady muszą być poddane utylizacji we własnym zakresie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast Opony samochodowe w ilości 4 szt. od gospodarstwa domowego w ciągu roku oraz odpady budowlano remontowe w ilości 500 kg od gospodarstwa domowego w ciągu roku można dostarczyć do PSZOK w Żukowie ul. Polna 70. Przy dostarczaniu odpadów na PSZOK należy posiadać „kartę PSZOK” otrzymaną z Urzędu Gminy.

Nie będą również zabierane: odzież, duże kartony, wiadra po farbach, klejach itp. te odpady właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w Żukowie przy ul. Polnej 70.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • telefonicznie pod nr tel.: (58) 685-83-71,
  • E-mailem: [email protected];
  • Listownie na adres tut. Urzędu
  • Osobiście w tut. Urzędu w godz. urzędowania ( pn. 7.30-17.00; wt., śr.7.30- 15.30; czw. 7.30-15.00; pt. 7.30-14.30)


Maseczki jednorazowe dla mieszkańców

Maseczki jednorazowe, trójwarstwowe, produkcji polskiej.

163 tys. maseczek z rządowych agencji rezerw strategicznych otrzymała już Gmina Żukowo.

2 tys. ma trafić do mieszkańców naszego sołectwa. Są to maseczki jednorazowe i darmowe❗️❗️❗️ Już od jutra popołudniu będą dostępne w sklepie „Po drodze”.

Będzie je można odebrać w naszej świetlicy wiejskiej. Jeśli firmy działające na terenie naszego sołectwa potrzebują maseczki dla pracowników – też oczywiście możemy je przekazać.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Żukowo, w związku z panującą sytuacją epidemiczną, w tym roku nie odbędą się zebrania wiejskie, których celem jest przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.

Jednocześnie zgodnie z zaleceniami publikuję poniższe ogłoszenie.

Informuję, że sprawozdanie będzie udostępnione 19.03.2021r.

  • na stronie internetowej sołectwa;
  • na tablicach ogłoszeń;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie;

SPOTKANIE ONLINE – „BURZA MÓZGÓW” … I CO DALEJ …

Drodzy Mieszkańcy,

dziękuję za udział w dzisiejszym posiedzeniu Rady Sołeckiej.

Zgodnie z naszymi wspólnymi ustaleniami zapraszamy wszystkie chętne osoby (mieszkańców Czapel oraz Rębiechowa) na jutrzejsze spotkanie – online tj. 🗓 23.02.2021 r. wtorek na godz. 19.00. 🕖

Chcemy zrobić „burzę mózgów”, by spisać nasze oczekiwania oraz plan działania.

📌W przypadku zainteresowania wzięciem udziału proszę o kontakt mailowy ([email protected]) do dnia 23.02.2021 do godz. 18.00.

Link do spotkania na zoomie będziemy wysyłać 10-15 minut przed spotkaniem.

Posiedzenie Rady Sołeckiej 22.02.2021 godz. 18.00

Informuję o Posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołectwa Czaple, które odbędzie się w dniu 22.02.2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00. Omawiane będą bieżące sprawy sołectwa.

Ze względu na obowiązujące przepisy, posiedzenie odbędzie się zdalnie, przez aplikację MSTeams.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału zdalnie proszę o kontakt telefoniczny (tel. 730 191 197) lub mailowy ([email protected]) do dnia 22.02.2021 do godz. 15:00.

Z poważaniem,
Katarzyna Cichowicz
Sołtys Sołectwa Czaple

Plan spotkania:
1. Konsultacje w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żukowo do roku 2040.
3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
4. Propozycja wyboru sprzętów do siłowni zewnętrznej.
5. Nazewnictwo ulic.
6. Świetlica.
7. Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa.

Link do spotkania będzie przesłany do zainteresowanych osób na 10 minut przed spotkaniem.