Posprzątajmy Czaple na wiosnę !!!

Pomimo obostrzeń, zapraszamy wszystkich – dużych i małych mieszkańców Czapel do akcji sprzątania naszej miejscowości (pamiętając oczywiście o maseczkach 😉).

Spotykamy się o godz. 11.00 przy świetlicy, gdzie wydawać będziemy worki i rękawiczki. Śmieci zbierać będziemy do godz. 13.00. Worki z odpadami zostawiamy wzdłuż drogi głównej w Czaplach oraz przy ul. Słonecznej i Pomorskiej. Będą one później zwiezione pod świetlicę, skąd zostaną odebrane przez Spółkę Komunalną.

Ptaki od wieków inspirują i fascynują – są symbolem wolności. Niestety rośnie liczba zagrożeń, które powodują, że ich populacja się zmniejsza. Co roku do Czapel przylatują czaple, żurawie oraz inne ptaki. Zadbajmy więc, żeby nasza wieś została przyjazna tym pięknym stworzeniom. Spotkajmy się i wspólnie posprzątajmy Czaple!

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe powinien w terminie do 31 marca  zgłosić potrzebę wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów, które mają być zabrane ( dla ułatwienia kontaktu można podać nr telefonu lub e-maila). Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi powiadomi mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek zgromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie swojej posesji z dogodnym dojazdem najlepiej na samym początku podwórka zaraz za bramą wjazdową.

Ponadto przypominamy, że podczas zbiórki nie będą odbierane wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, z prowadzonej działalności gospodarczej, odpady budowlane, remontowe, styropiany budowlane, papa, płyty azbestowe, szyby okienne, szklarniowe i samochodowe, wszelkiego rodzaju opony ( samochodowe, ciągnikowe, samochodów dostawczych), tapicerka samochodowa itp. tego rodzaju odpady muszą być poddane utylizacji we własnym zakresie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast Opony samochodowe w ilości 4 szt. od gospodarstwa domowego w ciągu roku oraz odpady budowlano remontowe w ilości 500 kg od gospodarstwa domowego w ciągu roku można dostarczyć do PSZOK w Żukowie ul. Polna 70. Przy dostarczaniu odpadów na PSZOK należy posiadać „kartę PSZOK” otrzymaną z Urzędu Gminy.

Nie będą również zabierane: odzież, duże kartony, wiadra po farbach, klejach itp. te odpady właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w Żukowie przy ul. Polnej 70.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • telefonicznie pod nr tel.: (58) 685-83-71,
  • E-mailem: [email protected];
  • Listownie na adres tut. Urzędu
  • Osobiście w tut. Urzędu w godz. urzędowania ( pn. 7.30-17.00; wt., śr.7.30- 15.30; czw. 7.30-15.00; pt. 7.30-14.30)


Maseczki jednorazowe dla mieszkańców

Maseczki jednorazowe, trójwarstwowe, produkcji polskiej.

163 tys. maseczek z rządowych agencji rezerw strategicznych otrzymała już Gmina Żukowo.

2 tys. ma trafić do mieszkańców naszego sołectwa. Są to maseczki jednorazowe i darmowe❗️❗️❗️ Już od jutra popołudniu będą dostępne w sklepie „Po drodze”.

Będzie je można odebrać w naszej świetlicy wiejskiej. Jeśli firmy działające na terenie naszego sołectwa potrzebują maseczki dla pracowników – też oczywiście możemy je przekazać.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Żukowo, w związku z panującą sytuacją epidemiczną, w tym roku nie odbędą się zebrania wiejskie, których celem jest przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.

Jednocześnie zgodnie z zaleceniami publikuję poniższe ogłoszenie.

Informuję, że sprawozdanie będzie udostępnione 19.03.2021r.

  • na stronie internetowej sołectwa;
  • na tablicach ogłoszeń;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie;

SPOTKANIE ONLINE – „BURZA MÓZGÓW” … I CO DALEJ …

Drodzy Mieszkańcy,

dziękuję za udział w dzisiejszym posiedzeniu Rady Sołeckiej.

Zgodnie z naszymi wspólnymi ustaleniami zapraszamy wszystkie chętne osoby (mieszkańców Czapel oraz Rębiechowa) na jutrzejsze spotkanie – online tj. 🗓 23.02.2021 r. wtorek na godz. 19.00. 🕖

Chcemy zrobić „burzę mózgów”, by spisać nasze oczekiwania oraz plan działania.

📌W przypadku zainteresowania wzięciem udziału proszę o kontakt mailowy ([email protected]) do dnia 23.02.2021 do godz. 18.00.

Link do spotkania na zoomie będziemy wysyłać 10-15 minut przed spotkaniem.

Posiedzenie Rady Sołeckiej 22.02.2021 godz. 18.00

Informuję o Posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołectwa Czaple, które odbędzie się w dniu 22.02.2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00. Omawiane będą bieżące sprawy sołectwa.

Ze względu na obowiązujące przepisy, posiedzenie odbędzie się zdalnie, przez aplikację MSTeams.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału zdalnie proszę o kontakt telefoniczny (tel. 730 191 197) lub mailowy ([email protected]) do dnia 22.02.2021 do godz. 15:00.

Z poważaniem,
Katarzyna Cichowicz
Sołtys Sołectwa Czaple

Plan spotkania:
1. Konsultacje w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żukowo do roku 2040.
3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
4. Propozycja wyboru sprzętów do siłowni zewnętrznej.
5. Nazewnictwo ulic.
6. Świetlica.
7. Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa.

Link do spotkania będzie przesłany do zainteresowanych osób na 10 minut przed spotkaniem.

Wnioski o dostęp do informacji publicznej dotyczące drogi w Czaplach wraz z odpowiedziami Gminy Żukowo

Pierwszy z wniosków dotyczył udostępnienia informacji publicznej w zakresie zawartej umowy pomiędzy Gminą Żukowo a firmą Repiński, która zobowiązała się partycypować w kosztach wykonania chodnika w Czaplach.

Drugi wniosek dotyczył udostępnienia informacji w zakresie przeglądów rocznych drogi w Czaplach czy księgi obiektu.

Niestety Gmina nie udzieliła odpowiedzi, tylko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieściła zawiadomienie o przedłużeniu terminu o 30 dni.

KOMUNIKAT

Drodzy Mieszkańcy,
w dniu dzisiejszym do Państwa skrzynek na listy wrzucaliśmy komunikaty. Jeśli do kogoś nie dotarły, przepraszam. Może nie było skrzynki pocztowej… Staraliśmy się dotrzeć pod każdy adres.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zaangażowania się w nasze wspólne sprawy i podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego sołectwa.
Wszelkie informacje dotyczące planowanych działań będziemy na bieżąco zamieszczać:
1. w formie ogłoszeń na tablicach sołeckich;
2. w formie ogłoszeń w sklepie „Po drodze” w Czaplach;
3. na stronie internetowej Sołectwa Czaple: WWW.CZAPLE.COM.PL;
4. na profilu facebookowym Sołectwo Czaple Gm. Żukowo Sołectwo Czaple Gm. Żukowo | Facebook;

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Z poważaniem,
Sołtys Katarzyna Cichowicz
[email protected]
tel. 730 191 197

P.S. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się dziś w roznoszenie komunikatów. Dziękuję również tym, którzy spowodowali, że pojawiła się większa mobilizacja wśród nas i chęć działania.