Bieżące informacje z Sołectwa …

w tym tygodniu odbyło się posiedzenie rady sołeckiej. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy radni z naszego okręgu oraz burmistrz Gminy Żukowo. Ze względu na obostrzenia spotkanie obyło się w trybie online. Oprócz członków rady sołeckiej, w spotkaniu uczestniczyli Radna Mariola Zmudzińska oraz Radny Krystian Gachewicz.

Na spotkaniu omawialiśmy następujące tematy:

1. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego 2021 r.
a) zakup i montaż ulicowskazów – zadanie zrealizowane;
b) zakup i montaż 3 punktów oświetleniowych – zadanie niezrealizowane; zgodnie z informacją z UG Żukowo termin był do 31.12.2021 r. W grudniu i styczniu 2022 r. pytałam UG co dalej się dzieje w temacie – bez odpowiedzi;
c) remont placu zabaw – zadanie niezrealizowane; wpłynęły 2 oferty – jedna o wartości 45 tys. zł brutto, druga mieszcząca się w budżecie (ok. 30 tys. zł), ale z terminem realizacji wiosna 2022r. W budżecie ogólnym gminy na remonty placów zabaw, realizacja zadania w Czaplach została uwzględniona.
Otrzymałam informację pod koniec ubiegłego roku z UG, iż na razie gmina nie planuje zmieniać zapisów MPZP. Natomiast podjęto rozmowy z właścicielem działki sąsiadującej ze świetlicą dotyczącą sprzedaży. Wówczas teren dostępny wokół świetlicy byłby znacznie większy i gmina rozważy możliwość przeznaczenia go jako tereny rekreacyjne dostępne dla mieszkańców naszego sołectwa.

2. Zadania z funduszu sołeckiego na 2022 r.
a) budowa pętli autobusowej przy granicy z Czaplami – w dalszym ciągu trwają prace przy budowie chodnika wzdłuż ul. Żurawia. Z informacji uzyskanych w UG, planuje się, że po ich zakończeniu wykonawca prac – Spółka Komunalna Żukowo, rozpocznie budowę pętli. Mamy nadzieję, że powyższe prace pozwolą wrócić do tematu uruchomienia komunikacji autobusowej z Gdańskiem. Dla przypomnienia wniosek w tej sprawie kierowany był przez mieszkańców Czapel i Leźna w 2018 roku. ZTM Gdańsk oszacował koszty na ok. 800 tys. zł rocznie i wówczas Burmistrz poinformował nas, że są to za wysokie koszty, na które nie stać gminy. Na wykluczenie komunikacyjne zwracaliśmy każdorazowo uwagę w trakcie zebrań wiejskich. Uczestnicząc w spotkaniu w czerwcu 2021 r. z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Gminą Żukowo dotyczącym prac drogowych związanych z budową hal w Gdańsku, kolejny raz zwracałam uwagę na prośby mieszkańców o komunikację autobusową z Gdańskiem. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że również dla pracowników dojeżdżających do pracy w halach, autobus „czerwony” wjeżdżający do Czapel, byłby dobrym rozwiązaniem. Temat komunikacji miał być omawiany, po stworzeniu przez GŻ warunków technicznych na przejazd. W grudniu 2021 r. kolejny raz interpelację ws. autobusu w Czaplach składała Radna M. Zmudzińska, a w styczniu 2022 r. wnioskował o nią również Sołtys Sołectwa Leźno Pan Grzegorz Rek.
b) zakup i montaż płyt yomb na ul. Słonecznej i Pomorskiej – kwota 30 tys. zł pozwoli na ułożenie ok. 70 m płyt, czyli po ok. 35 mb na każdej z ulic. Wnioskowaliśmy do Burmistrza o uwzględnienie położenia brakujących płyt na tych ulicach ze środków budżetu gminy, jednak zadania nie znalazły się w projekcie budżetu na 2022 r. Zadania z funduszu sołeckiego będą realizowane zgodnie z harmonogramem gminy (nie dostaliśmy jeszcze informacji, kiedy to nastąpi).

3. Stan dróg w Czaplach – w grudniu oraz 25.01.2022 r. złożyłam kolejne wnioski z prośbą o interwencje i poprawę stanu ul. Słonecznej i Pomorskiej. Pomimo doraźnych działań UG, drogi są uszkodzone, dziurawe, pełne błota, a rozsypywany tłuczeń zapada się w glinie. Nie otrzymałam nadal odpowiedzi, jakie działania planuje podjąć gmina.

4. Z związku z planowanym zadaniem (uwzględnionym w budżecie gminy na lata 2022 i 2023) – zlecenie opracowania projektu budowlanego na wykonanie ul. Pomorskiej, zwróciłam się z prośbą do UG Żukowo o zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Czapel.

5. Środki do dyspozycji sołtysa oraz Rady Sołeckiej – w 2021 r. wydatkowaliśmy 15 tys. – wsparcie dla OSP Leźno (3 tys. zł), organizacja zajęć fitness w świetlicy (8, 4 tys. zł) i zakup materiałów plastycznych i biurowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy (3,6 tys. zł przeznaczone w dużej mierze na zajęcia GameScrum oraz dodatkowo na planowane warsztaty z decoupage oraz na zakup ozdób na bal andrzejkowy, który organizowali mieszkańcy dla dzieci w świetlicy w listopadzie ubiegłego roku). Szczegółowe rozliczenie zostanie przedstawione na zebraniu sprawozdawczym w marcu.

6. Środki do dyspozycji sołtysa oraz Rady Sołeckiej na rok 2022 to ponownie 15 tys. zł, które chcielibyśmy przeznaczyć na wsparcie OSP Leźno, organizację zajęć na świetlicy, organizację „Sprzątania Czapel” połączonej z ogniskiem oraz organizację DNI SĄSIADA – pod koniec maja.
Dni Sąsiada to akcja ogólnoeuropejska, którą na terenie naszej wsi od kilku lat organizują w mniejszej skali mieszkańcy ulicy zlokalizowanej przy granicy z Gdańskiem.
W tym roku chcielibyśmy zorganizować DNI SĄSIADA dla mieszkańców sołectwa na terenie obok świetlicy. O szczegółach poinformujemy Państwa już niebawem.