BUDŻET OBYWATELSKI 2022

UWAGA! Od dzisiaj do 29 kwietnia można zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego Gminy Żukowo na rok 2022. Zadania do realizacji jeszcze w tym roku ❗❗❗
Projekt może złożyć każdy mieszkaniec Gminy Żukowo.

📍Pula środków dla Sołectwa Czaple to 17.689 PLN.

Na projekty ogólnogminne (obejmujące swoim zasięgiem więcej niż jedno sołectwo) jest przewidziane 150.000 PLN.

Projekty można zgłaszać na platformie:https://zukowo.budzet-obywatelski.org/