FUNDUSZ SOŁECKI 2022 R.

Kwota funduszu: 68.736,54 zł

Dodatkowa kwota do dyspozycji sołtysa – 15.000,00 zł.

Terminy konsultacji propozycji zadań do realizacji z funduszu sołeckiego:
1) 25 sierpnia godz. 18.00 świetlica wiejska w Czaplach
2) 8 września godz. 18.00 świetlica wiejska w Czaplach

ZAPRASZAMY!

Aby zgłosić przedsięwzięcie do wspólnego wniosku sołtysa i rady sołeckiej należy do dnia 7 września 2021 r. na adres e-mail: [email protected] przesłać nazwę zadania wraz z uzasadnieniem oraz listą min. 15 pełnoletnich mieszkańców Czapel, którzy popierają zgłoszone przedsięwzięcie.

Wniosek można też składać bezpośrednio u sołtysa.

Zebranie wiejskie odbędzie się w 15 września 2021 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Leźnie.