KOMUNIKAT

Drodzy Mieszkańcy,
w dniu dzisiejszym do Państwa skrzynek na listy wrzucaliśmy komunikaty. Jeśli do kogoś nie dotarły, przepraszam. Może nie było skrzynki pocztowej… Staraliśmy się dotrzeć pod każdy adres.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zaangażowania się w nasze wspólne sprawy i podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego sołectwa.
Wszelkie informacje dotyczące planowanych działań będziemy na bieżąco zamieszczać:
1. w formie ogłoszeń na tablicach sołeckich;
2. w formie ogłoszeń w sklepie „Po drodze” w Czaplach;
3. na stronie internetowej Sołectwa Czaple: WWW.CZAPLE.COM.PL;
4. na profilu facebookowym Sołectwo Czaple Gm. Żukowo Sołectwo Czaple Gm. Żukowo | Facebook;

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Z poważaniem,
Sołtys Katarzyna Cichowicz
[email protected]
tel. 730 191 197

P.S. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się dziś w roznoszenie komunikatów. Dziękuję również tym, którzy spowodowali, że pojawiła się większa mobilizacja wśród nas i chęć działania.