OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO

Burmistrz Gminy Żukowo przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, której podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy Żukowo. W szczególności należy zwrócić uwagę na pomieszczenia zsypowe i piwniczne budynków oraz miejsca najbardziej zagrożone bytowaniem gryzoni.

Deratyzację należy przeprowadzić w okresie
od 15 kwietnia do 15 maja 2018 roku.