Posiedzenie Rady Sołeckiej 22.02.2021 godz. 18.00

Informuję o Posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołectwa Czaple, które odbędzie się w dniu 22.02.2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00. Omawiane będą bieżące sprawy sołectwa.

Ze względu na obowiązujące przepisy, posiedzenie odbędzie się zdalnie, przez aplikację MSTeams.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału zdalnie proszę o kontakt telefoniczny (tel. 730 191 197) lub mailowy ([email protected]) do dnia 22.02.2021 do godz. 15:00.

Z poważaniem,
Katarzyna Cichowicz
Sołtys Sołectwa Czaple

Plan spotkania:
1. Konsultacje w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żukowo do roku 2040.
3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
4. Propozycja wyboru sprzętów do siłowni zewnętrznej.
5. Nazewnictwo ulic.
6. Świetlica.
7. Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa.

Link do spotkania będzie przesłany do zainteresowanych osób na 10 minut przed spotkaniem.