PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 8.04.2022

Drodzy Mieszkańcy

poniżej zamieszczamy protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czaple z dnia 8.04.2022 wraz z załącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Sołtys wraz z Radą Sołecką