Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 7.09.2020 r.

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej załączamy dokumenty z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 7.09.2020 r.

1. Protokół z Zebrania
2. Wniosek Sołtysa i Rady sołeckiej dotyczący propozycji zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na 2021 r.
3. Uchwała o przyjęciu wniosku do realizacji

Jednocześnie informujemy, że założyliśmy profil na youtube, na którym zamieściliśmy nagranie z zebrania.

https://www.youtube.com/channel/UCy7g7GGQOKf-NZ9uSLrEq3w/featured