UWAGA ROBOTY DROGOWE!!!

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej zamieszczam kilka bardzo istotnych informacji dotyczących prac budowalnych, które będą realizowane w naszych okolicach, a które na pewno przez pewien czas będą dla nas mocno odczuwalne.

1. W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Leźno – Pępowo z drogą gminną Czaple – Lniska. Z informacji przekazywanych przez Pana Wicestarostę Piotra Fikusa, prace mają być ukończone do października br. Nie planowany jest żaden objazd. Musimy się liczyć z uciążliwościami w tym okresie.

2. Z informacji uzyskanych podczas spotkania z GZDiZ oraz Gminą Żukowo, jeszcze w lipcu lub sierpniu planowane są naprawy miejscowe po przejazdach ciężkich pojazdów na ul. Bysewskiej, w związku z budową hal Panattoni.
Po nich planowane są prace związane z budową ul. Przyrodników – wykonanie nawierzchni, sieci, chodników i oświetlenia. Będzie się to wiązało z całkowitym czasowym zamknięciem tej ulicy i cała komunikacja (transport osobowy i ciężarowy) do hal będzie odbywał się przez ul. Bysewska oraz ul. Botaniczną.
Skręt na ul. Botaniczną jest bardzo wąski, stoi słup energetyczny, więc można się spodziewać, że ciężko będzie TIRom się wyminąć.
GZDiZ poinformował, że nie ma innej możliwości wykonania ul. Przyrodników, która docelowo ma być główną drogą dojazdową do wybudowanych hal, niż jej całkowite zamknięcie i organizacja objazdu ul. Bysewska i ul. Botaniczną.

3. Na terenie Gdańska – od granicy z Czaplami do ul. Botanicznej lub jeśli będą możliwości, jeszcze większy odcinek – będzie przebudowywana ul. Bysewska (związane jest to z pracami prowadzonymi przy budowie hali dla firmy Siscom).

4. I ostatnie prace – stricte w Czaplach. Na ostatniej – czerwcowej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę dot. zmian w budżecie gminy i postanowiono przeznaczyć 400 tys. zł na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi głównej (na podstawie projektu Węzła Rębiechowo). Z informacji uzyskanej od Pana Wiceburmistrza Tomasza Szymkowiaka, prace ma wykonywać Spółka Komunalna Żukowo i mają być prowadzone w sierpniu br.
Po wykonaniu kanalizacji będzie dopiero realizowany chodnik.