Wnioski o dostęp do informacji publicznej dotyczące drogi w Czaplach wraz z odpowiedziami Gminy Żukowo

Pierwszy z wniosków dotyczył udostępnienia informacji publicznej w zakresie zawartej umowy pomiędzy Gminą Żukowo a firmą Repiński, która zobowiązała się partycypować w kosztach wykonania chodnika w Czaplach.

Drugi wniosek dotyczył udostępnienia informacji w zakresie przeglądów rocznych drogi w Czaplach czy księgi obiektu.

Niestety Gmina nie udzieliła odpowiedzi, tylko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieściła zawiadomienie o przedłużeniu terminu o 30 dni.