ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Żukowo, w związku z panującą sytuacją epidemiczną, w tym roku nie odbędą się zebrania wiejskie, których celem jest przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.

Jednocześnie zgodnie z zaleceniami publikuję poniższe ogłoszenie.

Informuję, że sprawozdanie będzie udostępnione 19.03.2021r.

  • na stronie internetowej sołectwa;
  • na tablicach ogłoszeń;
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie;