Nagranie z Zebrania wiejskiego Sołectwa Czaple

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej zamieszczamy nagranie z Zebrania wiejskiego Sołectwa Czaple, które odbyło się 15.09.2021 r.

W trakcie zebrania wybrane zostały dwie nowe osoby na członków Rady Sołeckiej – Pani Jagoda Cymer oraz Pani Hanna Kusyk.

Przyjęto wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022 r na realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Budowa pętli autobusowej w Czaplach” Koszt przedsięwzięcia: 38 736,54 zł

2. „Zakup oraz ułożenie płyt yomb wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadania na ul. Słonecznej oraz ul. Pomorskiej w Czaplach” Koszt przedsięwzięcia: 30 000,00 zł

Całkowity koszt wszystkich przedsięwzięć: 68 736,54 zł

Z uwagi na brak możliwości budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy, przyjęto wniosek o zmianie przedsięwzięć przewidziany do realizacji w roku 2021 r. na zadanie dotyczące remontu istniejącego placu zabaw oraz boiska.

https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Czaple-Gm-%C5%BBukowo-334596960335926/videos/284859466552504