Informacje dotyczące spraw zgłaszanych przez mieszkańców na Zebraniu wiejskim w dn. 9.03.2020 r.

Minęły prawie dwa miesiące od naszego zebrania wiejskiego – nie otrzymywałam żadnych informacji z Gminy, jak również nie widać było, by coś się działo ze zgłoszonymi przez nas sprawami. Pod wpływem również „delikatnych nacisków” z Państwa strony w dniu 28.04 wystąpiłam z wnioskiem o udzielenie informacji co się dzieje, co zostało zrobione. Odpowiedź otrzymałam również 13.05.2020 r.

Czy udzielona na wszystkie kwestie zawarte we wniosku? Czy to, co zostało napisane odpowiada w pełni choć na jedno pytanie?

Odpowiedzi Urzędu Gminy na wnioski i interpelacje złożone w trakcie Rady Miejskiej w dniu 23.05.2018 r.

Wnioski i interpelacje oraz odpowiedzi Urzędu Gminy na tematy:

  1. harmonogramu kładzenia płyt yomb na terenie naszego sołectwa;
  2. harmonogramu prac na projektem i budową chodnika (od skrzyżowania w centrum w kierunku Al. Lipowej w Leźnie);
  3. możliwości doświetlenia drogi w okolicach przystanku szkolnego (Czaple 37 – Czaple 73);
  4. monitorowania przez Gminę przejazdu samochodów o przekraczającym tonażu i ilości wydanych przez urząd zezwoleń.

Odpowiedz na wnioski i interpelacje_22062018

Odpowiedz na wnioski i interpelacje z dnia 28052018

Odpowiedz na interpelacje w sprawie chodnika z 23052018

Interpelacja dotycząca spływu wód i zalewania w rejonie działek nr 194 wraz z odpowiedzią Urzędu Gminy

W dniach 10-11.03 w wyniku obfitych roztopów, ale i wcześniejszych „niezorganizowanych” niwelacji terenu w okolicach działek 194/8…. nastąpiło zalanie okolicznych ulic i posesji. W wyniku interpelacji, pracownicy urzędu zostali zobowiązani do monitorowania sytuacji. Czas to pokaże ….

Interpelacja w sprawie zalewania działek_24042018