Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy – cz. 1

Pierwsza zbiórka już za nami. Bardzo dziękujemy za tak duży odzew, zaangażowanie i wsparcie.
Szczególnie wzruszały gesty dzieci, które przynosiły swoje pluszaki, czy wykonywały specjalne rysunki dla rówieśników z Ukrainy.

Dziękujemy i prosimy w kolejne wsparcie w przyszły weekend.
Pomagajmy!!!

POMOC DLA UKRAINY

Szanowni Państwo,

mieszkańcy naszego Sołectwa zaproponowali, żebyśmy wspólnie zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla Uchodźców z Ukrainy. Zebrane rzeczy zostaną przekazane do Ośrodka dla Uchodźców w Grupie koło Grudziądza.

Prosimy o przynoszenie rzeczy do naszej świetlicy w Czaplach w następujących dniach:
– już jutro, czyli sobota 26 lutego w godz. 13.00 – 15.00
– w piątek 4 marca w godz. 19.00 – 21.00
– w sobotę 5 marca w godz. 16.00 – 18.00

Zachęcamy do pomocy i wsparcia.

Informacje nt. form wsparcia można znaleźć również pod linkiem: Jak wesprzeć Ukrainę? – Fundacja Edukacja dla Demokracji (fed.org.pl)

Bieżące informacje z Sołectwa …

w tym tygodniu odbyło się posiedzenie rady sołeckiej. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy radni z naszego okręgu oraz burmistrz Gminy Żukowo. Ze względu na obostrzenia spotkanie obyło się w trybie online. Oprócz członków rady sołeckiej, w spotkaniu uczestniczyli Radna Mariola Zmudzińska oraz Radny Krystian Gachewicz.

Na spotkaniu omawialiśmy następujące tematy:

1. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego 2021 r.
a) zakup i montaż ulicowskazów – zadanie zrealizowane;
b) zakup i montaż 3 punktów oświetleniowych – zadanie niezrealizowane; zgodnie z informacją z UG Żukowo termin był do 31.12.2021 r. W grudniu i styczniu 2022 r. pytałam UG co dalej się dzieje w temacie – bez odpowiedzi;
c) remont placu zabaw – zadanie niezrealizowane; wpłynęły 2 oferty – jedna o wartości 45 tys. zł brutto, druga mieszcząca się w budżecie (ok. 30 tys. zł), ale z terminem realizacji wiosna 2022r. W budżecie ogólnym gminy na remonty placów zabaw, realizacja zadania w Czaplach została uwzględniona.
Otrzymałam informację pod koniec ubiegłego roku z UG, iż na razie gmina nie planuje zmieniać zapisów MPZP. Natomiast podjęto rozmowy z właścicielem działki sąsiadującej ze świetlicą dotyczącą sprzedaży. Wówczas teren dostępny wokół świetlicy byłby znacznie większy i gmina rozważy możliwość przeznaczenia go jako tereny rekreacyjne dostępne dla mieszkańców naszego sołectwa.

2. Zadania z funduszu sołeckiego na 2022 r.
a) budowa pętli autobusowej przy granicy z Czaplami – w dalszym ciągu trwają prace przy budowie chodnika wzdłuż ul. Żurawia. Z informacji uzyskanych w UG, planuje się, że po ich zakończeniu wykonawca prac – Spółka Komunalna Żukowo, rozpocznie budowę pętli. Mamy nadzieję, że powyższe prace pozwolą wrócić do tematu uruchomienia komunikacji autobusowej z Gdańskiem. Dla przypomnienia wniosek w tej sprawie kierowany był przez mieszkańców Czapel i Leźna w 2018 roku. ZTM Gdańsk oszacował koszty na ok. 800 tys. zł rocznie i wówczas Burmistrz poinformował nas, że są to za wysokie koszty, na które nie stać gminy. Na wykluczenie komunikacyjne zwracaliśmy każdorazowo uwagę w trakcie zebrań wiejskich. Uczestnicząc w spotkaniu w czerwcu 2021 r. z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Gminą Żukowo dotyczącym prac drogowych związanych z budową hal w Gdańsku, kolejny raz zwracałam uwagę na prośby mieszkańców o komunikację autobusową z Gdańskiem. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że również dla pracowników dojeżdżających do pracy w halach, autobus „czerwony” wjeżdżający do Czapel, byłby dobrym rozwiązaniem. Temat komunikacji miał być omawiany, po stworzeniu przez GŻ warunków technicznych na przejazd. W grudniu 2021 r. kolejny raz interpelację ws. autobusu w Czaplach składała Radna M. Zmudzińska, a w styczniu 2022 r. wnioskował o nią również Sołtys Sołectwa Leźno Pan Grzegorz Rek.
b) zakup i montaż płyt yomb na ul. Słonecznej i Pomorskiej – kwota 30 tys. zł pozwoli na ułożenie ok. 70 m płyt, czyli po ok. 35 mb na każdej z ulic. Wnioskowaliśmy do Burmistrza o uwzględnienie położenia brakujących płyt na tych ulicach ze środków budżetu gminy, jednak zadania nie znalazły się w projekcie budżetu na 2022 r. Zadania z funduszu sołeckiego będą realizowane zgodnie z harmonogramem gminy (nie dostaliśmy jeszcze informacji, kiedy to nastąpi).

3. Stan dróg w Czaplach – w grudniu oraz 25.01.2022 r. złożyłam kolejne wnioski z prośbą o interwencje i poprawę stanu ul. Słonecznej i Pomorskiej. Pomimo doraźnych działań UG, drogi są uszkodzone, dziurawe, pełne błota, a rozsypywany tłuczeń zapada się w glinie. Nie otrzymałam nadal odpowiedzi, jakie działania planuje podjąć gmina.

4. Z związku z planowanym zadaniem (uwzględnionym w budżecie gminy na lata 2022 i 2023) – zlecenie opracowania projektu budowlanego na wykonanie ul. Pomorskiej, zwróciłam się z prośbą do UG Żukowo o zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Czapel.

5. Środki do dyspozycji sołtysa oraz Rady Sołeckiej – w 2021 r. wydatkowaliśmy 15 tys. – wsparcie dla OSP Leźno (3 tys. zł), organizacja zajęć fitness w świetlicy (8, 4 tys. zł) i zakup materiałów plastycznych i biurowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy (3,6 tys. zł przeznaczone w dużej mierze na zajęcia GameScrum oraz dodatkowo na planowane warsztaty z decoupage oraz na zakup ozdób na bal andrzejkowy, który organizowali mieszkańcy dla dzieci w świetlicy w listopadzie ubiegłego roku). Szczegółowe rozliczenie zostanie przedstawione na zebraniu sprawozdawczym w marcu.

6. Środki do dyspozycji sołtysa oraz Rady Sołeckiej na rok 2022 to ponownie 15 tys. zł, które chcielibyśmy przeznaczyć na wsparcie OSP Leźno, organizację zajęć na świetlicy, organizację „Sprzątania Czapel” połączonej z ogniskiem oraz organizację DNI SĄSIADA – pod koniec maja.
Dni Sąsiada to akcja ogólnoeuropejska, którą na terenie naszej wsi od kilku lat organizują w mniejszej skali mieszkańcy ulicy zlokalizowanej przy granicy z Gdańskiem.
W tym roku chcielibyśmy zorganizować DNI SĄSIADA dla mieszkańców sołectwa na terenie obok świetlicy. O szczegółach poinformujemy Państwa już niebawem.

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

Drodzy Mieszkańcy,

zapraszamy Małych i Dużych, dzieci i rodziców, Mieszkańców naszego sołectwa na Warsztaty Bożonarodzeniowe.
12 grudnia – niedziela – będziemy ozdabiać karty oraz torebki prezentowe
18 grudnia – sobota – będziemy robić lampion ze słoika ozdabiany metodą decoupage

Koszt zajęć 10 zł/osoby

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia na adres: [email protected]

Zapraszamy

Nowy system rezerwacji zajęć

Drodzy Mieszkańcy,

po pierwszych dniach działania systemu rezerwacji, zmuszeni zostaliśmy zmienić go na inny. System umożliwia zapisywania się na zajęcia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ale również daje możliwość odwołania rezerwacji na 1 godzinę przed zajęciami. Mamy nadzieję, że tym razem system rezerwacji okaże się przydatny.

Zachęcamy, by zaglądać na rezerwacje, gdyż już piwerszy tydzień pokazał, że Panie często zmieniają zdanie i miejsca na zajęciach się pojawiają i znikają 😉

https://czaple.nakiedy.pl/

GAME SCRUM

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych serdecznie zapraszamy na zajęcia projektowe połączone z nauką języka angielskiego. Zaczynamy warsztatem w sobotę 25 września br. podczas, którego stworzymy zespoły, wybierzemy i zaplanujemy projekty, a następnie w poniedziałki od 27 września będziemy je realizować. Dodatkowo, będziemy spotykać się w jedną sobotę w miesiącu, kiedy to zaprezentujemy nasze rezultaty i zaprosimy do gry oraz będzie możliwość dołączenia kolejnych osób. Zapisy: [email protected]

Podczas zajęć zespoły będą realizowały projekty edukacyjne, których rezultatem będą gry z zakresu j. angielskiego. Nauka przedmiotu będzie się odbywała podczas tworzenia gry (różne poziomy) oraz w trakcie jej testowania, a następnie grania. Gra będzie powstawała iteracyjnie i przyrostowo, czyli w każdym tygodniu powstanie jej mały fragment, np. „Przedstaw się”, czy „Moja rodzina” w przypadku nauki języka angielskiego.

🧩gameScrum to nauka przedmiotów szkolnych przez zabawę i realizację projektów z wykorzystaniem metody Scrum. Nauka nie musi być nudna – chcemy pokazać, że matematyki, fizyki, chemii czy języka obcego można nauczyć się podczas wspólnej zabawy. Przy okazji zdobywając kompetencje przyszłości takie jak kreatywność, krytyczne myślenie, praca zespołowa czy empatia.

Pierwsze zajęcia poprowadzi Małgorzata Kusyk, project managerka, edukatorka i mentorka, propagatorka społecznego zaangażowania i osobistej odpowiedzialności.

Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli – wcześniej przedstawicielka na Polskę międzynarodowej fundacji edukacyjnej PMI Educational Foundation, a obecnie współtwórczyni fundacji Agile in Action. Języka angielskiego uczyła się w Londynie, gdzie przez kilka lat mieszkała, studiowała i pracowała – posiada Certificate of Proficiency in English – najwyższy stopniem spośród angielskich certyfikatów językowych, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym, wydawany przez University of Cambridge Local Examinations. Stworzyła autorski program nauki angielskiego i przez wiele lat uczyła j. angielskiego, a przez całe swoje życie zawodowe pracuje, szkoli i uczy w tym języku.

Wkrótce do projektu dołączy też Mariola Iwaszko, mieszkanka Czapel i emerytowana nauczycielka j. angielskiego. Jeśli lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą? Dołącz do zespołu – przy okazji nauczysz się zarządzania projektami i angielskiego oraz poznasz Agile w praktyce.