USUŃ AZBEST

Istnieje dodatkowa możliwość składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2018 r. związanych z usuwaniem materiałów zawierających azbest.

Szczegóły w załączeniu.

Obwieszczenie_azbest_14052018

Wnioski należy składać do 18.05.2018 r. do Urzędu Gminy w Żukowie.

Interpelacja dotycząca spływu wód i zalewania w rejonie działek nr 194 wraz z odpowiedzią Urzędu Gminy

W dniach 10-11.03 w wyniku obfitych roztopów, ale i wcześniejszych „niezorganizowanych” niwelacji terenu w okolicach działek 194/8…. nastąpiło zalanie okolicznych ulic i posesji. W wyniku interpelacji, pracownicy urzędu zostali zobowiązani do monitorowania sytuacji. Czas to pokaże ….

Interpelacja w sprawie zalewania działek_24042018

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY ŻUKOWO

Burmistrz Gminy Żukowo przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji, której podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze gminy Żukowo. W szczególności należy zwrócić uwagę na pomieszczenia zsypowe i piwniczne budynków oraz miejsca najbardziej zagrożone bytowaniem gryzoni.

Deratyzację należy przeprowadzić w okresie
od 15 kwietnia do 15 maja 2018 roku.