Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy – cz. 1

Pierwsza zbiórka już za nami. Bardzo dziękujemy za tak duży odzew, zaangażowanie i wsparcie.
Szczególnie wzruszały gesty dzieci, które przynosiły swoje pluszaki, czy wykonywały specjalne rysunki dla rówieśników z Ukrainy.

Dziękujemy i prosimy w kolejne wsparcie w przyszły weekend.
Pomagajmy!!!

POMOC DLA UKRAINY

Szanowni Państwo,

mieszkańcy naszego Sołectwa zaproponowali, żebyśmy wspólnie zorganizowali zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla Uchodźców z Ukrainy. Zebrane rzeczy zostaną przekazane do Ośrodka dla Uchodźców w Grupie koło Grudziądza.

Prosimy o przynoszenie rzeczy do naszej świetlicy w Czaplach w następujących dniach:
– już jutro, czyli sobota 26 lutego w godz. 13.00 – 15.00
– w piątek 4 marca w godz. 19.00 – 21.00
– w sobotę 5 marca w godz. 16.00 – 18.00

Zachęcamy do pomocy i wsparcia.

Informacje nt. form wsparcia można znaleźć również pod linkiem: Jak wesprzeć Ukrainę? – Fundacja Edukacja dla Demokracji (fed.org.pl)

Bieżące informacje z Sołectwa …

w tym tygodniu odbyło się posiedzenie rady sołeckiej. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy radni z naszego okręgu oraz burmistrz Gminy Żukowo. Ze względu na obostrzenia spotkanie obyło się w trybie online. Oprócz członków rady sołeckiej, w spotkaniu uczestniczyli Radna Mariola Zmudzińska oraz Radny Krystian Gachewicz.

Na spotkaniu omawialiśmy następujące tematy:

1. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego 2021 r.
a) zakup i montaż ulicowskazów – zadanie zrealizowane;
b) zakup i montaż 3 punktów oświetleniowych – zadanie niezrealizowane; zgodnie z informacją z UG Żukowo termin był do 31.12.2021 r. W grudniu i styczniu 2022 r. pytałam UG co dalej się dzieje w temacie – bez odpowiedzi;
c) remont placu zabaw – zadanie niezrealizowane; wpłynęły 2 oferty – jedna o wartości 45 tys. zł brutto, druga mieszcząca się w budżecie (ok. 30 tys. zł), ale z terminem realizacji wiosna 2022r. W budżecie ogólnym gminy na remonty placów zabaw, realizacja zadania w Czaplach została uwzględniona.
Otrzymałam informację pod koniec ubiegłego roku z UG, iż na razie gmina nie planuje zmieniać zapisów MPZP. Natomiast podjęto rozmowy z właścicielem działki sąsiadującej ze świetlicą dotyczącą sprzedaży. Wówczas teren dostępny wokół świetlicy byłby znacznie większy i gmina rozważy możliwość przeznaczenia go jako tereny rekreacyjne dostępne dla mieszkańców naszego sołectwa.

2. Zadania z funduszu sołeckiego na 2022 r.
a) budowa pętli autobusowej przy granicy z Czaplami – w dalszym ciągu trwają prace przy budowie chodnika wzdłuż ul. Żurawia. Z informacji uzyskanych w UG, planuje się, że po ich zakończeniu wykonawca prac – Spółka Komunalna Żukowo, rozpocznie budowę pętli. Mamy nadzieję, że powyższe prace pozwolą wrócić do tematu uruchomienia komunikacji autobusowej z Gdańskiem. Dla przypomnienia wniosek w tej sprawie kierowany był przez mieszkańców Czapel i Leźna w 2018 roku. ZTM Gdańsk oszacował koszty na ok. 800 tys. zł rocznie i wówczas Burmistrz poinformował nas, że są to za wysokie koszty, na które nie stać gminy. Na wykluczenie komunikacyjne zwracaliśmy każdorazowo uwagę w trakcie zebrań wiejskich. Uczestnicząc w spotkaniu w czerwcu 2021 r. z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Gminą Żukowo dotyczącym prac drogowych związanych z budową hal w Gdańsku, kolejny raz zwracałam uwagę na prośby mieszkańców o komunikację autobusową z Gdańskiem. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że również dla pracowników dojeżdżających do pracy w halach, autobus „czerwony” wjeżdżający do Czapel, byłby dobrym rozwiązaniem. Temat komunikacji miał być omawiany, po stworzeniu przez GŻ warunków technicznych na przejazd. W grudniu 2021 r. kolejny raz interpelację ws. autobusu w Czaplach składała Radna M. Zmudzińska, a w styczniu 2022 r. wnioskował o nią również Sołtys Sołectwa Leźno Pan Grzegorz Rek.
b) zakup i montaż płyt yomb na ul. Słonecznej i Pomorskiej – kwota 30 tys. zł pozwoli na ułożenie ok. 70 m płyt, czyli po ok. 35 mb na każdej z ulic. Wnioskowaliśmy do Burmistrza o uwzględnienie położenia brakujących płyt na tych ulicach ze środków budżetu gminy, jednak zadania nie znalazły się w projekcie budżetu na 2022 r. Zadania z funduszu sołeckiego będą realizowane zgodnie z harmonogramem gminy (nie dostaliśmy jeszcze informacji, kiedy to nastąpi).

3. Stan dróg w Czaplach – w grudniu oraz 25.01.2022 r. złożyłam kolejne wnioski z prośbą o interwencje i poprawę stanu ul. Słonecznej i Pomorskiej. Pomimo doraźnych działań UG, drogi są uszkodzone, dziurawe, pełne błota, a rozsypywany tłuczeń zapada się w glinie. Nie otrzymałam nadal odpowiedzi, jakie działania planuje podjąć gmina.

4. Z związku z planowanym zadaniem (uwzględnionym w budżecie gminy na lata 2022 i 2023) – zlecenie opracowania projektu budowlanego na wykonanie ul. Pomorskiej, zwróciłam się z prośbą do UG Żukowo o zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Czapel.

5. Środki do dyspozycji sołtysa oraz Rady Sołeckiej – w 2021 r. wydatkowaliśmy 15 tys. – wsparcie dla OSP Leźno (3 tys. zł), organizacja zajęć fitness w świetlicy (8, 4 tys. zł) i zakup materiałów plastycznych i biurowych na zajęcia dla dzieci i młodzieży w świetlicy (3,6 tys. zł przeznaczone w dużej mierze na zajęcia GameScrum oraz dodatkowo na planowane warsztaty z decoupage oraz na zakup ozdób na bal andrzejkowy, który organizowali mieszkańcy dla dzieci w świetlicy w listopadzie ubiegłego roku). Szczegółowe rozliczenie zostanie przedstawione na zebraniu sprawozdawczym w marcu.

6. Środki do dyspozycji sołtysa oraz Rady Sołeckiej na rok 2022 to ponownie 15 tys. zł, które chcielibyśmy przeznaczyć na wsparcie OSP Leźno, organizację zajęć na świetlicy, organizację „Sprzątania Czapel” połączonej z ogniskiem oraz organizację DNI SĄSIADA – pod koniec maja.
Dni Sąsiada to akcja ogólnoeuropejska, którą na terenie naszej wsi od kilku lat organizują w mniejszej skali mieszkańcy ulicy zlokalizowanej przy granicy z Gdańskiem.
W tym roku chcielibyśmy zorganizować DNI SĄSIADA dla mieszkańców sołectwa na terenie obok świetlicy. O szczegółach poinformujemy Państwa już niebawem.

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

Drodzy Mieszkańcy,

zapraszamy Małych i Dużych, dzieci i rodziców, Mieszkańców naszego sołectwa na Warsztaty Bożonarodzeniowe.
12 grudnia – niedziela – będziemy ozdabiać karty oraz torebki prezentowe
18 grudnia – sobota – będziemy robić lampion ze słoika ozdabiany metodą decoupage

Koszt zajęć 10 zł/osoby

Zapewniamy wszelkie niezbędne materiały.

Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia na adres: [email protected]

Zapraszamy

Nagranie z Zebrania wiejskiego Sołectwa Czaple

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej zamieszczamy nagranie z Zebrania wiejskiego Sołectwa Czaple, które odbyło się 15.09.2021 r.

W trakcie zebrania wybrane zostały dwie nowe osoby na członków Rady Sołeckiej – Pani Jagoda Cymer oraz Pani Hanna Kusyk.

Przyjęto wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022 r na realizację następujących przedsięwzięć:

1. „Budowa pętli autobusowej w Czaplach” Koszt przedsięwzięcia: 38 736,54 zł

2. „Zakup oraz ułożenie płyt yomb wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją zadania na ul. Słonecznej oraz ul. Pomorskiej w Czaplach” Koszt przedsięwzięcia: 30 000,00 zł

Całkowity koszt wszystkich przedsięwzięć: 68 736,54 zł

Z uwagi na brak możliwości budowy siłowni zewnętrznej przy świetlicy, przyjęto wniosek o zmianie przedsięwzięć przewidziany do realizacji w roku 2021 r. na zadanie dotyczące remontu istniejącego placu zabaw oraz boiska.

https://www.facebook.com/So%C5%82ectwo-Czaple-Gm-%C5%BBukowo-334596960335926/videos/284859466552504

Nowy system rezerwacji zajęć

Drodzy Mieszkańcy,

po pierwszych dniach działania systemu rezerwacji, zmuszeni zostaliśmy zmienić go na inny. System umożliwia zapisywania się na zajęcia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ale również daje możliwość odwołania rezerwacji na 1 godzinę przed zajęciami. Mamy nadzieję, że tym razem system rezerwacji okaże się przydatny.

Zachęcamy, by zaglądać na rezerwacje, gdyż już piwerszy tydzień pokazał, że Panie często zmieniają zdanie i miejsca na zajęciach się pojawiają i znikają 😉

https://czaple.nakiedy.pl/

Rezerwacja miejsc na zajęcia fitness

Prosimy o zapisywanie się na 1 godzinę zajęć danego dnia, by dać szansę wszystkim chętnym. Jeśli miałby się okazać, że będą wolne miejsca, będziemy informować.
Jeżeli ktoś rezygnuje z zajęć – KONIECZNIE wypisuje się w taki sam sposób.

https://bit.ly/FitCzaple