Rezerwacja miejsc na zajęcia fitness

Prosimy o zapisywanie się na 1 godzinę zajęć danego dnia, by dać szansę wszystkim chętnym. Jeśli miałby się okazać, że będą wolne miejsca, będziemy informować.
Jeżeli ktoś rezygnuje z zajęć – KONIECZNIE wypisuje się w taki sam sposób.

https://bit.ly/FitCzaple

GAME SCRUM

Dzieci i młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych serdecznie zapraszamy na zajęcia projektowe połączone z nauką języka angielskiego. Zaczynamy warsztatem w sobotę 25 września br. podczas, którego stworzymy zespoły, wybierzemy i zaplanujemy projekty, a następnie w poniedziałki od 27 września będziemy je realizować. Dodatkowo, będziemy spotykać się w jedną sobotę w miesiącu, kiedy to zaprezentujemy nasze rezultaty i zaprosimy do gry oraz będzie możliwość dołączenia kolejnych osób. Zapisy: [email protected]

Podczas zajęć zespoły będą realizowały projekty edukacyjne, których rezultatem będą gry z zakresu j. angielskiego. Nauka przedmiotu będzie się odbywała podczas tworzenia gry (różne poziomy) oraz w trakcie jej testowania, a następnie grania. Gra będzie powstawała iteracyjnie i przyrostowo, czyli w każdym tygodniu powstanie jej mały fragment, np. „Przedstaw się”, czy „Moja rodzina” w przypadku nauki języka angielskiego.

🧩gameScrum to nauka przedmiotów szkolnych przez zabawę i realizację projektów z wykorzystaniem metody Scrum. Nauka nie musi być nudna – chcemy pokazać, że matematyki, fizyki, chemii czy języka obcego można nauczyć się podczas wspólnej zabawy. Przy okazji zdobywając kompetencje przyszłości takie jak kreatywność, krytyczne myślenie, praca zespołowa czy empatia.

Pierwsze zajęcia poprowadzi Małgorzata Kusyk, project managerka, edukatorka i mentorka, propagatorka społecznego zaangażowania i osobistej odpowiedzialności.

Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży, studentów i nauczycieli – wcześniej przedstawicielka na Polskę międzynarodowej fundacji edukacyjnej PMI Educational Foundation, a obecnie współtwórczyni fundacji Agile in Action. Języka angielskiego uczyła się w Londynie, gdzie przez kilka lat mieszkała, studiowała i pracowała – posiada Certificate of Proficiency in English – najwyższy stopniem spośród angielskich certyfikatów językowych, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym, wydawany przez University of Cambridge Local Examinations. Stworzyła autorski program nauki angielskiego i przez wiele lat uczyła j. angielskiego, a przez całe swoje życie zawodowe pracuje, szkoli i uczy w tym języku.

Wkrótce do projektu dołączy też Mariola Iwaszko, mieszkanka Czapel i emerytowana nauczycielka j. angielskiego. Jeśli lubisz pracę z dziećmi i młodzieżą? Dołącz do zespołu – przy okazji nauczysz się zarządzania projektami i angielskiego oraz poznasz Agile w praktyce.

FUNDUSZ SOŁECKI 2022 R.

Kwota funduszu: 68.736,54 zł

Dodatkowa kwota do dyspozycji sołtysa – 15.000,00 zł.

Terminy konsultacji propozycji zadań do realizacji z funduszu sołeckiego:
1) 25 sierpnia godz. 18.00 świetlica wiejska w Czaplach
2) 8 września godz. 18.00 świetlica wiejska w Czaplach

ZAPRASZAMY!

Aby zgłosić przedsięwzięcie do wspólnego wniosku sołtysa i rady sołeckiej należy do dnia 7 września 2021 r. na adres e-mail: [email protected] przesłać nazwę zadania wraz z uzasadnieniem oraz listą min. 15 pełnoletnich mieszkańców Czapel, którzy popierają zgłoszone przedsięwzięcie.

Wniosek można też składać bezpośrednio u sołtysa.

Zebranie wiejskie odbędzie się w 15 września 2021 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Leźnie.

UWAGA ROBOTY DROGOWE!!!

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej zamieszczam kilka bardzo istotnych informacji dotyczących prac budowalnych, które będą realizowane w naszych okolicach, a które na pewno przez pewien czas będą dla nas mocno odczuwalne.

1. W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z budową ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Leźno – Pępowo z drogą gminną Czaple – Lniska. Z informacji przekazywanych przez Pana Wicestarostę Piotra Fikusa, prace mają być ukończone do października br. Nie planowany jest żaden objazd. Musimy się liczyć z uciążliwościami w tym okresie.

2. Z informacji uzyskanych podczas spotkania z GZDiZ oraz Gminą Żukowo, jeszcze w lipcu lub sierpniu planowane są naprawy miejscowe po przejazdach ciężkich pojazdów na ul. Bysewskiej, w związku z budową hal Panattoni.
Po nich planowane są prace związane z budową ul. Przyrodników – wykonanie nawierzchni, sieci, chodników i oświetlenia. Będzie się to wiązało z całkowitym czasowym zamknięciem tej ulicy i cała komunikacja (transport osobowy i ciężarowy) do hal będzie odbywał się przez ul. Bysewska oraz ul. Botaniczną.
Skręt na ul. Botaniczną jest bardzo wąski, stoi słup energetyczny, więc można się spodziewać, że ciężko będzie TIRom się wyminąć.
GZDiZ poinformował, że nie ma innej możliwości wykonania ul. Przyrodników, która docelowo ma być główną drogą dojazdową do wybudowanych hal, niż jej całkowite zamknięcie i organizacja objazdu ul. Bysewska i ul. Botaniczną.

3. Na terenie Gdańska – od granicy z Czaplami do ul. Botanicznej lub jeśli będą możliwości, jeszcze większy odcinek – będzie przebudowywana ul. Bysewska (związane jest to z pracami prowadzonymi przy budowie hali dla firmy Siscom).

4. I ostatnie prace – stricte w Czaplach. Na ostatniej – czerwcowej sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę dot. zmian w budżecie gminy i postanowiono przeznaczyć 400 tys. zł na budowę kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi głównej (na podstawie projektu Węzła Rębiechowo). Z informacji uzyskanej od Pana Wiceburmistrza Tomasza Szymkowiaka, prace ma wykonywać Spółka Komunalna Żukowo i mają być prowadzone w sierpniu br.
Po wykonaniu kanalizacji będzie dopiero realizowany chodnik.

Posprzątajmy Czaple na wiosnę !!!

Pomimo obostrzeń, zapraszamy wszystkich – dużych i małych mieszkańców Czapel do akcji sprzątania naszej miejscowości (pamiętając oczywiście o maseczkach 😉).

Spotykamy się o godz. 11.00 przy świetlicy, gdzie wydawać będziemy worki i rękawiczki. Śmieci zbierać będziemy do godz. 13.00. Worki z odpadami zostawiamy wzdłuż drogi głównej w Czaplach oraz przy ul. Słonecznej i Pomorskiej. Będą one później zwiezione pod świetlicę, skąd zostaną odebrane przez Spółkę Komunalną.

Ptaki od wieków inspirują i fascynują – są symbolem wolności. Niestety rośnie liczba zagrożeń, które powodują, że ich populacja się zmniejsza. Co roku do Czapel przylatują czaple, żurawie oraz inne ptaki. Zadbajmy więc, żeby nasza wieś została przyjazna tym pięknym stworzeniom. Spotkajmy się i wspólnie posprzątajmy Czaple!

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Każdy mieszkaniec, posiadający do odbioru odpady wielkogabarytowe powinien w terminie do 31 marca  zgłosić potrzebę wywozu odpadów. W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, ilość i rodzaj odpadów, które mają być zabrane ( dla ułatwienia kontaktu można podać nr telefonu lub e-maila). Po ustaleniu terminu odbioru firma świadcząca usługi powiadomi mieszkańców o dacie odbioru zgłoszonych odpadów. Mieszkańcy mają obowiązek zgromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie swojej posesji z dogodnym dojazdem najlepiej na samym początku podwórka zaraz za bramą wjazdową.

Ponadto przypominamy, że podczas zbiórki nie będą odbierane wszelkiego rodzaju odpady pochodzące z warsztatów samochodowych, z prowadzonej działalności gospodarczej, odpady budowlane, remontowe, styropiany budowlane, papa, płyty azbestowe, szyby okienne, szklarniowe i samochodowe, wszelkiego rodzaju opony ( samochodowe, ciągnikowe, samochodów dostawczych), tapicerka samochodowa itp. tego rodzaju odpady muszą być poddane utylizacji we własnym zakresie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast Opony samochodowe w ilości 4 szt. od gospodarstwa domowego w ciągu roku oraz odpady budowlano remontowe w ilości 500 kg od gospodarstwa domowego w ciągu roku można dostarczyć do PSZOK w Żukowie ul. Polna 70. Przy dostarczaniu odpadów na PSZOK należy posiadać „kartę PSZOK” otrzymaną z Urzędu Gminy.

Nie będą również zabierane: odzież, duże kartony, wiadra po farbach, klejach itp. te odpady właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczyć do PSZOK w Żukowie przy ul. Polnej 70.

Zgłoszeń można dokonywać:

  • telefonicznie pod nr tel.: (58) 685-83-71,
  • E-mailem: [email protected];
  • Listownie na adres tut. Urzędu
  • Osobiście w tut. Urzędu w godz. urzędowania ( pn. 7.30-17.00; wt., śr.7.30- 15.30; czw. 7.30-15.00; pt. 7.30-14.30)