Maseczki jednorazowe dla mieszkańców

Maseczki jednorazowe, trójwarstwowe, produkcji polskiej.

163 tys. maseczek z rządowych agencji rezerw strategicznych otrzymała już Gmina Żukowo.

2 tys. ma trafić do mieszkańców naszego sołectwa. Są to maseczki jednorazowe i darmowe❗️❗️❗️ Już od jutra popołudniu będą dostępne w sklepie „Po drodze”.

Będzie je można odebrać w naszej świetlicy wiejskiej. Jeśli firmy działające na terenie naszego sołectwa potrzebują maseczki dla pracowników – też oczywiście możemy je przekazać.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Żukowo, w związku z panującą sytuacją epidemiczną, w tym roku nie odbędą się zebrania wiejskie, których celem jest przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.

Jednocześnie zgodnie z zaleceniami publikuję poniższe ogłoszenie.

Informuję, że sprawozdanie będzie udostępnione 19.03.2021r.

 • na stronie internetowej sołectwa;
 • na tablicach ogłoszeń;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie;

SPOTKANIE ONLINE – „BURZA MÓZGÓW” … I CO DALEJ …

Drodzy Mieszkańcy,

dziękuję za udział w dzisiejszym posiedzeniu Rady Sołeckiej.

Zgodnie z naszymi wspólnymi ustaleniami zapraszamy wszystkie chętne osoby (mieszkańców Czapel oraz Rębiechowa) na jutrzejsze spotkanie – online tj. 🗓 23.02.2021 r. wtorek na godz. 19.00. 🕖

Chcemy zrobić „burzę mózgów”, by spisać nasze oczekiwania oraz plan działania.

📌W przypadku zainteresowania wzięciem udziału proszę o kontakt mailowy ([email protected]) do dnia 23.02.2021 do godz. 18.00.

Link do spotkania na zoomie będziemy wysyłać 10-15 minut przed spotkaniem.

Posiedzenie Rady Sołeckiej 22.02.2021 godz. 18.00

Informuję o Posiedzeniu Rady Sołeckiej Sołectwa Czaple, które odbędzie się w dniu 22.02.2021 r. (poniedziałek) o godz. 18:00. Omawiane będą bieżące sprawy sołectwa.

Ze względu na obowiązujące przepisy, posiedzenie odbędzie się zdalnie, przez aplikację MSTeams.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału zdalnie proszę o kontakt telefoniczny (tel. 730 191 197) lub mailowy ([email protected]) do dnia 22.02.2021 do godz. 15:00.

Z poważaniem,
Katarzyna Cichowicz
Sołtys Sołectwa Czaple

Plan spotkania:
1. Konsultacje w sprawie zmiany wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Konsultacje w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Żukowo do roku 2040.
3. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
4. Propozycja wyboru sprzętów do siłowni zewnętrznej.
5. Nazewnictwo ulic.
6. Świetlica.
7. Poprawa bezpieczeństwa na terenie sołectwa.

Link do spotkania będzie przesłany do zainteresowanych osób na 10 minut przed spotkaniem.

Wnioski o dostęp do informacji publicznej dotyczące drogi w Czaplach wraz z odpowiedziami Gminy Żukowo

Pierwszy z wniosków dotyczył udostępnienia informacji publicznej w zakresie zawartej umowy pomiędzy Gminą Żukowo a firmą Repiński, która zobowiązała się partycypować w kosztach wykonania chodnika w Czaplach.

Drugi wniosek dotyczył udostępnienia informacji w zakresie przeglądów rocznych drogi w Czaplach czy księgi obiektu.

Niestety Gmina nie udzieliła odpowiedzi, tylko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieściła zawiadomienie o przedłużeniu terminu o 30 dni.

KOMUNIKAT

Drodzy Mieszkańcy,
w dniu dzisiejszym do Państwa skrzynek na listy wrzucaliśmy komunikaty. Jeśli do kogoś nie dotarły, przepraszam. Może nie było skrzynki pocztowej… Staraliśmy się dotrzeć pod każdy adres.

Zachęcamy wszystkich Państwa do zaangażowania się w nasze wspólne sprawy i podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego sołectwa.
Wszelkie informacje dotyczące planowanych działań będziemy na bieżąco zamieszczać:
1. w formie ogłoszeń na tablicach sołeckich;
2. w formie ogłoszeń w sklepie „Po drodze” w Czaplach;
3. na stronie internetowej Sołectwa Czaple: WWW.CZAPLE.COM.PL;
4. na profilu facebookowym Sołectwo Czaple Gm. Żukowo Sołectwo Czaple Gm. Żukowo | Facebook;

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Z poważaniem,
Sołtys Katarzyna Cichowicz
[email protected]
tel. 730 191 197

P.S. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się dziś w roznoszenie komunikatów. Dziękuję również tym, którzy spowodowali, że pojawiła się większa mobilizacja wśród nas i chęć działania.

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 7.09.2020 r.

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej załączamy dokumenty z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 7.09.2020 r.

1. Protokół z Zebrania
2. Wniosek Sołtysa i Rady sołeckiej dotyczący propozycji zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na 2021 r.
3. Uchwała o przyjęciu wniosku do realizacji

Jednocześnie informujemy, że założyliśmy profil na youtube, na którym zamieściliśmy nagranie z zebrania.

https://www.youtube.com/channel/UCy7g7GGQOKf-NZ9uSLrEq3w/featured

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLV/540/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple zwołuję:
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu 7 września 2020 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej
w Leźnie w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
 2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
 5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie
 6. Przedstawienie propozycji wniosków w sprawie podziału środków
  z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 7. Dyskusja nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 8. Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Fundusz sołecki Sołectwa Czaple na rok 2021 – propozycje mieszkańców.

Od dziś 18.08 do 31.08 przyjmujemy Państwa propozycje dotyczące wykorzystania Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

Do wydatkowania mamy kwotę 55 253,21 zł. Dodatkowo kwota do dyspozycji sołtysa to 15 000,00 zł.

W celu zaplanowana i wydatkowania środków funduszu zgodnie z oczekiwaniami Mieszkańców naszego sołectwa, zorganizowaliśmy już 2 spotkania konsultacyjne (29.07 oraz 17.08). Ostatnie planowane jest 31.08.2020 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej.

Przygotowaliśmy także krótką ankietę – jej wypełnienie zajmie Państwu 2-3 minuty. Można ją wypełnić nie wychodząc z domu, online lub będą na zakupach w sklepie „Po Drodze” Czaple 7A.

Do Państwa dyspozycji są 3 formy składania ankiet:

1. wersja online – link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHKy4k6HhITak8Qj_ZTlkrhndnz94LkgFKdgC6qCZyDSFWqg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

2. wersja papierowa wrzucona do skrzynki w sklepie „PO DRODZE” Czaple 7A.

3. wypełnioną ankietę można wrzucić do skrzynki pocztowej sołtysa – Czaple 82.

Raport o stanie gminy za 2019 rok.

Zgodnie z art. 28 aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713) burmistrz co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami – co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Poniżej raport o stanie gminy Żukowo za rok 2019, opublikowany na stronie internetowej urzędu gminy.