PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO 8.04.2022

Drodzy Mieszkańcy

poniżej zamieszczamy protokół z zebrania wiejskiego Sołectwa Czaple z dnia 8.04.2022 wraz z załącznikami. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Sołtys wraz z Radą Sołecką

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z decyzją Burmistrza Gminy Żukowo, w związku z panującą sytuacją epidemiczną, w tym roku nie odbędą się zebrania wiejskie, których celem jest przedstawienie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za rok 2020.

Jednocześnie zgodnie z zaleceniami publikuję poniższe ogłoszenie.

Informuję, że sprawozdanie będzie udostępnione 19.03.2021r.

 • na stronie internetowej sołectwa;
 • na tablicach ogłoszeń;
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy Żukowo oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Żukowie;

Protokół z Zebrania Wiejskiego z dnia 7.09.2020 r.

Drodzy Mieszkańcy,

poniżej załączamy dokumenty z Zebrania Wiejskiego, które odbyło się 7.09.2020 r.

1. Protokół z Zebrania
2. Wniosek Sołtysa i Rady sołeckiej dotyczący propozycji zadań do realizacji z funduszu sołeckiego na 2021 r.
3. Uchwała o przyjęciu wniosku do realizacji

Jednocześnie informujemy, że założyliśmy profil na youtube, na którym zamieściliśmy nagranie z zebrania.

https://www.youtube.com/channel/UCy7g7GGQOKf-NZ9uSLrEq3w/featured

ZEBRANIE WIEJSKIE

Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XLV/540/2017 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czaple zwołuję:
ZEBRANIE WIEJSKIE,
które odbędzie się w dniu 7 września 2020 r. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej
w Leźnie w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 rok.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego.
 2. Stwierdzenie liczby mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim na podstawie listy obecności.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Przedstawienie proponowanego porządku obrad przez Sołtysa.
 5. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad przez Zebranie Wiejskie
 6. Przedstawienie propozycji wniosków w sprawie podziału środków
  z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 7. Dyskusja nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 8. Głosowanie nad wnioskami w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.